I fremmed jord. Krigsgraver i Rogaland

Arrangementsinformasjon

Atle Skarstein frå Militærhistorisk forening Rogaland fortel om skjebnar som medførte at soldatar frå første og andre verdskrig blei gravlagt i Noreg. Kven var dei, kor kom dei frå og kvifor endte mange av dei i framand jord i Rogaland? I dag finnes det 274 allierte krigsgraver i fylket. Det totale talet på krigsgraver inkludert dei tyske, var derimot nærare 1 300 på det meste.

Støtta av Fritt Ord. Gratis.

Restriksjoner

Pga. nasjonale retningslinjer kan berre innbyggjarar frå Hå kommune delta.