MIMIR KRISTJANSSON: "Mamma er trygda"

Arrangementsinformasjon

I boka "Mamma er trygda" fortel sonen, forfattaren, journalisten og politikaren Mimir Kristjansson, historia om mor si. Det er ei forteljing om tiår med ei alvorleg kreftsjuk mor, om draumar som brast, ein familie som går i oppløysing, om ei klassereise bratt nedover. Det er ei forteljing om å leve med ei mor som har så store smerter at tenåringssonen ikkje ser annan moglegheit enn å kjøpe hasj til ho i skolegarden. Varmt, inderlig og ofte humoristisk - samtidig med den hardtslående politiske retorikken som kjenneteiknar forfattaren. «Ærlig, gripende og opprørende familiehistorie, om forholdet mellom ei sjuk mor og den eneste sønnen hennes (...) går utenpå alt han tidlegere har skrevet». Dagbladet.

Støtta av Fritt Ord. Gratis.


Restriksjoner

Pga. nasjonale retningslinjer kan berre innbyggjarar frå Hå kommune delta.