I skyggen av krigen

EVENT INFORMATION

Atle Skarsten frå Militærhistorisk forening Rogaland fortel om mange tragiske hendingar og menneskelege ofre på Jæren og elles.

Støtta av Fritt Ord.