Arven etter Donald Trump

EVENT INFORMATION


– når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokratiet

Eit foredrag av Helge Simonnes basert på boka Trump, Gud og kirken (2021). Helge Simmonnes var sjefredaktør i avisa Vårt Land frå 1991 til 2016. Dei siste åra har han gitt ut fleire bøker i skjæringspunktet mellom religion, media og politikk. Foredraget gir innsikt i kva som gjorde støtta til Trump så grunnfesta og kva for konsekvensar det kunne fått for demokratiet.

Støtta av Fritt Ord